Home

Bekkekarse

  Cardamine amara
Large Bitter-Cress
Bäckbräsma
Vandkarse
Purolitukka
Foto Kristin Vigander Eidsberg juni 2013 Foto Kristin Vigander Eidsberg juni 2013  
Mer informasjon i Den virtuelle flora
Latinsk navn Kardamon var grekernes navn på en karse. amara = bitter.
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika Jordstengler med mange utløpere. Stengel kantet, margfull. Blad blekgrønne, ikke i rosett, med 2-4 par småblad. 6-11 stengelblad. Kronblad 7-9 mm, hvite. Støvbærere lange med fiolette knapper. Skulpe 2-4 cm, 1-2 mm bred, skrått oppstående. Smaker bittert.
Størrelse 15-45 cm
Andre som ligner
Utbredelse Ganske vanlig på våt, næringsrik jord med bevegelig grunnvann. Kildedrag, sumpskog, skogbekker, grøfter.
 
Foto Kristin Vigander Lijordet mai 2003 Foto Kristin Vigander Øvre Eiker mai 2016 Foto Kristin Vigander Øvre Eiker mai 2016