Home

Bulkemispel

  Cotoneaster bullatus
Foto Jan Ove Aase Egersund juni 2010 Foto Jan Ove Aase Egersund juni 2010 Foto Jan Ove Aase Egersund juni 2010
Mer informasjon på Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Rosaceae - rosefamilien
Karakteristika

Opprett busk med finhårete kvister. Blad 3,5-8 cm lange, lansettformet til eggformet, tilspisset, kileformet ved grunnen. Tydelig innsenkete nerver og bulkete mellom nervene. Bladene er grissent gråhåret under. Blomster 10-30 sammen. Kronblad opprette, lyserøde.

Høyde 0,5-3 m
Andre som ligner  
Foto Jan Ove Aase Egersund juni 2010 Foto Jan Ove Aase Egersund juni 2010 Foto Jan Ove Aase Egersund juni 2010