Home

Dverglin

Radiola linoides
Alseed
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006
Den virtuelle flora
Latinsk navn Linoides er det vitenskapelige navnet på lin.
Familie Linaceae Linfamilien
Karakteristika Ørliten gaffelgrenet plante. Blad motsatte, ennervet. Blomster 4-tallige, 2-3 mm brede. Begerblad 3-tannet. Kronblad hvite. Kapsel 8-rommet, åpner seg med 8 fliker.
Størrelse 2-10 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Sanddynder, ofte i dynetrau, på torvmark og på stier og tråkk. Sørlig