Home

Engsnelle

  Equisetum pratense
Shady horsetail
Foto: Kristin Vigander Løvøya juni 2005 Foto: Kristin Vigander Løvøya juni 2005 Foto: Kristin Vigander TE Herre (Bamble) august 2009

  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Snellefamilien
Karakteristika To skuddgenerasjoner. Vårstengel 15-25 cm høy og ca 4 mm tykk, med 8 eller flere grove skjellblad i hver krans. Får tidlig tynne grener som ikke er grenet på nytt, men vårstengelen visner oftest når sporene er spredd. Aks brunt, ca 2 cm langt. Sommerstengel 20-30 cm høy og 2-3 mm tykk, grågrønn og sterkt ru. Grener sterkt rue, med 3 ribber, oftest noe hengende. Nederste ledd på grenene er oftest litt kortere enn bladkransen på hovedskuddet. (Kilde Lid-Lid)
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner Åkersnelle
Utbredelse  
 
Foto: Kristin Vigander TE Herre (Bamble) august 2009 Foto Kristin Vigander Danmark Møn juni 2014 Foto Kristin Vigander Danmark Møn juni 2014