Home

Fagerfredløs

Lysimachia punctata
Dotted Loosestrife
Praktlysing
Prikkbladet Fredløs
Tarha-Alpi
Foto Kristin Vigander Jar juli 2017 Foto Kristin Vigander Jar juli 2017 Foto Kristin Vigander Jar juli 2017

Fagerfredløs er en svartelistet art med Høy risiko.
Informasjon fra Artsdatabanken

Den virtuelle flora

Latinsk navn
Familie Nøkleblomfamilien
Karakteristika

 

Størrelse  
Andre som ligner
Utbredelse