Home

Færøymarikåpe

Alchemilla faeroensis
Faeroeic Lady's mantleMaríuvöttur
 
Fra Islands flora, Hørdur Kristinsson Fra Islands flora, Hørdur Kristinsson  
   
Latinsk navn Alchemilla eg. arabisk ord, alchymi = gullmakeri
Familie Rosefamilien
Størrelse  
Karakteristika  
Andre som ligner  
Utbredelse Finnes bare på Island og Færøyene