Home

Fjæresauløk

Triglochin maritima
Sea arrow-grass
Foto Kristin Vigander Lundeøya Steigen juli 06   Foto Kristin Vigander Bjørkøya, Langesund juli 04  
Latinsk navn
Familie Sauløkfamilien
Karakteristika

Flerårig, opprett, med smale saftige hule blad som smaker salt. Blomster samkjønnede, uten støtteblad, i aks.

Størrelse 15-60 cm
Andre som ligner Myrsauløk
Utbredelse Vanlig på fuktig havstrand, sjelden i innlandet.
Foto Kristin Vigander juni 07 Foto Kristin Vigander Nalum juni 05 Foto Kristin Vigander juni 08