Home

Vanlig Fjellflokk

  Polemóneum caerúleum
Jacob's-ladder
Foto Kristin Vigander Jar juni 02 Foto Kristin Vigander Jar juni 02

Foto Kristin Vigander Rognan juli 05

  Den virtuelle flora
Latinsk navn polemoneum = polemikk, coerulea = himmelblå
Familie Fjellflokkfamilien
Karakteristika Ofte dyrket og forvillet. Nedre blad med 8-12 par småblad. Begerfliker lansettformet, spisse. Krone 12-15 mm bred, blå (iblant hvit eller rosa), med avrundete fliker. Velluktende.
Andre som ligner Lappflokk
 
Foto Kristin Vigander Vikten juli 06 Foto Kristin Vigander Vikten juli 06 Hvit variant. Gartneritomta juni 2007