Home

Fôrvikke

Vicia sativa ssp. sativa
Common Vetch
Foto Kristin Vigander AK Årnestangen oktober 2009
Foto Kristin Vigander AK Årnestangen oktober 2009
Foto Kristin Vigander AK Årnestangen oktober 2009

Den virtuelle flora
Underart av åkervikke Vicia sativa

Latinsk navn  
Familie Fabaceae - Ertefamilien
Karakteristika Ettårig- Stengel dunhåret, 3-8 par småblad. Klengetråd oftest forgrenet. Øreblad tannet, ofte med svart flekk. Oftest 1-2 blomster sammen, nesten sittende.
Voksested Innført forplante, ikke bufast. Spredte funn på Østlandet.
   
Foto Kristin Vigander AK Årnestangen oktober 2009