Home

Gjerdevikke

Vicia sepium
Bush vetch
Foto Kristin Vigander Bygdø mai 04 Foto Kristin Vigander Bygdø mai 04 Foto Kristin Vigander Skien mai 05
  Den virtuelle flora
Latinsk navn vicia er et gammelt gresk navn på erteplante. sepia = mørkebrun, men det latinske navnet kommer av sæpes = gjerde.
Familie Erteblometfamilien
Karakteristika Flerårig, klatrende, nesten glatt urt. Likefinnede blad med 4-7 par eggeformede finner, har slyngtråd. Kortstilkede klaser med 2-5 blomster.Kronen brunfiolett, 12-15 mm lang.Begertenner ulike lange. Belgen 2-3.5 cm lang, ført korthåret, senere glatt.
Størrelse
Andre som ligner Fuglevikke
Utbredelse Nokså vanlig til Troms, spredt nordenfor.
Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander Herre (Bamble) august 2009
   
Foto Kristin Vigander Bømlo juni 2017