Home

Gullstjerne

Gagea lutea
Yellow Star-of-Bethlehem
Vårlök
Almindelig Guldstjerne
Isokäenrieska
Foto Kristin Vigander april 2008 Foto Kristin Vigander Jar mai 2003 Foto Kristin Vigander Ekeberg mars 2019
Latinsk navn gagea etter botanikeren Thomas Gage. lutea = gul
Familie

Liljefamilien

Karakteristika

1 flattrykt grunnblad, 5-12 mm bredt, nede renneformet, mot spissen med sammevokste kanter (se figur). Blomsterstand med 2-7 blomster på snaue skaft. og vanligvis 2 støtteblad. Blomsterblad 15-18 mm, gule med grønn utside. Arr grønt.

Størrelse 10-25 cm.
Andre som ligner Enggullstjerne, smågullstjerne
Utbredelse

Bladet er sammenvokst i spissen