Home

Harerug

  Bistorta vivipara
Alpine bistort
Ormrot
Topspirende pileurt
Nurmitatar
Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Værøy juli 2007
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Syrefamilien
Karakteristika Stengel stivt opprett. 1-3 blad ved grunnen, oppå mørkegrønne, under sølvgrå. Aks 1.5-4 cm langt, tett, øverst med hvite blomster, nederst med svartgrønne yngleknopper.
Voksested og utbredelse Svalbard: En av de vanligste plantene på Svalbard
 
Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Kristin Vigander Værøy juli 2007 Foto Kristin Vigander Værøy juli 2007
 
Foto Kristin Vigander BU Bøgaset juli 2012 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013