Home

Hvitfrytle

  Luzula luzuloides
White wood-rush
Foto Kristin Vigander Bygdø juni 2005
  Innført med gressfrø fra 1860-80 og deretter. Kommer fra Mellom-Europa.
Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Sivfamilien
Karakteristika Grisne tuer med korte jordstengler. Blad lysegrønne, mykhåret, 3-6 mm brede, står grønne om vinteren. Strå stive og opprette med lange blad. Kvast 2-3 ganger grenet med små hoder med 2-10 blomster. Blomsterblad spisse, nesten hvite, 2.5-3.5 mm lange. Kapsel blankt kastanjebrun. Frø uten tydelig vedheng. (Kilde Lid-Lid).
Utbredelse og voksested Åpen skog, parker, veikanter, jernbaner. Eidsvoll, Grue, Lillehammer, Tinn, Bygland. Sjelden i kyststrøk fra Halden og Moss og Oslo til Mandal, og fra Stavanger til Moss og Bergen.
 
 
Foto Kristin Vigander Bygdø juni 2005 Foto Tove Hafnor Dahl Østre Halsen kirke