Home

Hvitkløver

Trifolium repens
White Clover
  Foto Kristin Vigander Grøslia Valdres juli 01 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009

Den virtuelle flora
Latinsk navn Trifolium = trebladet, repens = krypende
Familie Erteblomstfamilien
Karakteristika Hvitkløverskuddene kan bli halvmeterlange. Blomstene er opprinnelig hvite, men visner rødaktige.
Andre som ligner Alsikekløver, Bakkekløver

 

 

   
Foto Kristin Vigander TE Ramsåstjenna juni 2011