Home

Hvitkløver

Trifolium repens
White Clover
  Foto Kristin Vigander Grøslia Valdres juli 01 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009

Den virtuelle flora
Latinsk navn Trifolium = trebladet, repens = krypende
Familie Erteblomstfamilien
Karakteristika Hvitkløverskuddene kan bli halvmeterlange. Blomstene er opprinnelig hvite, men visner rødaktige.
Andre som ligner

Alsikekløver, Bakkekløver

Jan Wesenberg:
Hvitkløver er krypende og rotslående, og sender opp blad og blomsterhoder enkeltvis på lange skaft.
Mens alsikekløver er oppreist og greinet og har blad og blomsterhoder på denne opprette stengelen, på korte skaft.

 

 

   
Foto Kristin Vigander TE Ramsåstjenna juni 2011