Kristins flora

Klokkelyng

Villblomstenes dag Erica tetralix
Cross-leaved heath
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Norman Hagen
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Ereike var en poselyng allerede i det klassiske Hellas.
Familie Lyngfamilien
Karakteristika Hele planten er kjertelhåret, begerbladene er dessuten ullhåret. 4 blad i hver krans. Krone rosa og oppblåst. Pollenknapper med smale horn. Kapsel håret.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner Røslyng
Utbredelse Kan gå både et stykke inn i landet, og opp i fjellet. Den er en myrplante, og spiller en vesentlig rolle i den meget fuktige lyngheien eller helt ute på myrene. Til 1000 m i Stranda (Møre og Romsdal).
Foto: Norman Hagen Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Fyresdal september 2007
 
   
Foto Kristin Vigander, Lykling Bømlo juni 2017