Home

Knollerteknapp

Lathyrus linifolius
Bitter-vetch
Foto Kristin Vigander Jar juli 03 Foto Kristin Vigander Jar juli 03 Foto Kristin Vigander Jar juni 05
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Fabaceae - Ertefamilien
Karakteristika Stengel opprett med 2 vinger. Blad uten klengetråd, med 2-4 par elliptiske eller lange linjeformete småblad. , blågrønne under. Øreblad store. Klase med 3-6 blåfiolette blomster. Belg 2,5-4,5 cm, rødbrun, snau
Forvekslingsarter Vårerteknapp (men den har kantet, ikke vingekantet stilk) Svarterteknapp er større og mer grenet, og har blad med 4-7 par elliptiske småblad
 
Foto Kristin Vigander Skullerud juni 2004
Foto Kristin Vigander BU Bjerkedokk Eiker juni 2014