Home

Maurarve

  Moehringia trinervia
Three-veined sandworth
Foto Kristin Vigander Bygdø mai 2004
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Moehring(1720-1799) var en tysk botaniker. trinervia = trenervet, henspiller til de tre nervene i bladene.
Familie Nellikfamilien
Karakteristika Fint håret og slank, med spisse og tydelig 3-nervete blad med hår i kanten. Blomster på lange skaft med 4-5 mm lange, lansettformete, spisse begerblad med 3 nerver og brede hinnekanter. Kronblad og kapsel kortere enn begerbladene.
Størrelse 10-25 cm
Utbredelse På tørr, kalkholdig jord nord til Troms.
Andre som ligner Vassarve men bladene er kortstilkete og har tre tydelige paralleltløpende nerver. Kronbladene er ikke todelte som hos vassarv. sandarve