Home

Meldestokk

Chenopodium album
Fat-hen
Foto Kristin Vigander Rakke aug 2005 Foto Kristin Vigander Rakke aug 2005 Foto Kristin Vigander Rakke aug 2005
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Chenopodiaceae - Meldefamilien
Karakteristika Stengel stiv, oftest rett med opprette greiner, tett dekket av melhår, grønn men oftest med røde striper. Blad grågrønne, nokså tykke, grunt bukttannet, oftest ikke tydelig trefliket, de øvre ofte hele. Blomsterstand uten støtteblad i øvre deler. Blomsternøster tette, enkelte blomster sjelden. Blomsterblad med lav kjøl, men noen ganger som en vinge. Frø blanke, med nokså skarp kant og med grunne, radiale furer.
Størrelse 30-100 cm
Andre som ligner Svenskmelde
Utbredelse Trolig hjemlig, men mest vanlig som ugress i åker og hage, på veikanter og skrotemark. Vanlig i lavlandet i sør, mer spredd i fjelldalene og i nord.
 
Foto Kristin Vigander Fyresdal september 2007 Foto Kristin Vigander Fyresdal september 2007