Home

Mursennep

  Diplotaxis muralis
Annual wall-rocket
Foto Kristin Vigander ØF Øra september 2005 Foto Kristin Vigander ØF Øra september 2005 Foto Kristin Vigander ØF Øra september 2005
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Brassicaceae - Korsblomstfamilien
Karakteristika

Ettårig eller kortlevd flerårig rosettplante. Snau eller grissent håret. Blad butte, buktfliket nederst. Oftest uten blad oppover. Kronblad gule, 6-8 mm. Skulpe opp til dobbelt så lang som skaftet.

Størrelse 10-40 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Innført med ballast. Fremdeles lokalt hyppig byugras, av og til naturalisert på strand og berg.