Home

Parkslirekne

  Fallopia japonica
Japanese knotweed
Foto Kristin Vigander ØF Larkollen mai 2008 Foto Kristin Vigander ØF Larkollen mai 2008 Foto Kristin Vigander ØF Larkollen mai 2008
Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Polygonaceae - slireknefamilien
Karakteristika

Flerårig. Stengler opprette, tykke. Blad brede og harde som lær, ca 10 cm lange eller større, med tverr eller bredt kileformet grunn. Snaue under. Blomster hvite, på tynne grener.

Størrelse 1-2 m
Andre som ligner  
Utbredelse, voksested Innført som prydplante, nå bofast. Sprer seg sterkt vegetativt og aggressivt i strand- og skogkanter, langs veier og på skrotemark. I rask spredning