Home

Prestekrage

Leuchantemum vulgare
Oxeye Daisy
Foto Kristin Vigander Halden september 05 Foto Kristin Vigander Jar juli 02 Foto Kristin Vigander Jar juli 02
  Den virtuelle flora
Dato
Latinsk navn leuchos = hvit, anthemos = blomst
Familie Kurvblomstfamilien
Karakteristika

Høyde
Andre som ligner Hvitgåseblom , Balderbrå