Home

Rødkløver

Trifolium pratense
Red Clover
Foto Kristin Vigander Grøslia, Valdres juli 2001 Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander
Rødkløver er en av våre viktigste kulturplanter.
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Trifolium = treblad, pratense = eng-
Familie Ertefamilien
Karakteristika Flerårig, uten utløpere. Stengel rett. Småblad eggrunde, ofte med lys flekk oppå. Øreblad med kort, kvass spiss. Hode sittende, med røde eller sjelden hvite blomster. Beger hårete, med 10 nerver og lang nedre tann. Svært variabel.
Størrelse 15-50 cm
Utbredelse Vanlig over hele landet. Mai-sept. Frisk, litt næringsrik jord. Beitemark,voller, åkerkanter, veikanter, brakkmark.
Andre som ligner Skogkløver Den viktigste forskjellen er ørebladet: Rødkløver har brede, nesten hinneaktige øreblader med røde nerver og kort grønn spiss
Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006