Home

Russekål

Bunias orientalis
Warty-cabbage
Foto Kristin Vigander Ramstad Bærum juni 06 Foto Kristin Vigander Ramstad Bærum juni 06 Foto Kristin Vigander Ramstad Bærum juni 06
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Brassicaceae - Korsblomstfamilien
Karakteristika

Toårig. Grov rot og grov, grenet stengel med små kjertler og stive hår. Grunnblad fjærfliket, gulgrønne og langskaftet. Nedre stengelblad buktdelte med stor trekantet endeflik, øvre ofte hele. Blomsterstand stor og bred, rikt forgrenet. Kronblad 4-8 mm lange. Skulpe med kort griffel, spiss og knudrete, 5-10 mm lang.

Størrelse 60-120 cm
Andre som ligner På grunn av sin størrelse og spesielle frukter bør den ikke kunne forveksles med andre arter.
Utbredelse Innført omkring 1800-1810, først antakelig med korn. Bufast, er fremdeles i rask spredning. Ugras på eng, veikanter og skrotemark.
  Foto Kristin Vigander Tøyen juli 2006 Foto Kristin Vigander AK Kalvøya juni 2016