Home

Salturt

Salicornia europaea
Common glasswort

Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Soppekilen juli 2007
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Chenopodiaceae - meldefamilien
Karakteristika Grener ofte rette, sprikende eller opprette. Ledd noe konvekse, bredest rundt midten, øverst med en smal, lyserød hinnekant som er opp til 0.2 mm bred. Toppskudd oftest jevnbredt ut mot den butte enden og har oftest 3-12 ledd med blomster. Midtblomsten er mye større enn sideblomstene, slik at vinkelen mellom dem er 90 grader eller mer.
Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Forstrand og strandeng, vanlig på kysten