Home

Sandlupin

Lupinus nootkatensis
Nootka lupin

Foto Kristin Vigander AK Ås mai 2008 Foto Kristin Vigander AK Ås mai 2008 Foto Kristin Vigander AK Ås mai 2008

Den virtuelle floraen

Islands flora

Latinsk navn
Familie Fabaceae - ertefamilien
Karakteristika Flerårig. Stengel oftest med lange, myke, sprikende ullhår. Blad håret under, håret eller tidlig glatte oppå. Blomster kransstilte eller skruestilte i klasen. Krone først blå og hvit, senere purpurfarget. Kjøl kanthåret. Belg med 4-6 frø.
Størrelse 30-70 cm
Andre som ligner Hagelupin
Utbredelse og voksested Innført som sandbinder langs veier og jernbaner. Ofte naturalisert på strandeng og elveøyr.