Home

Sandvier

  Salix repens var. argentea

Creeping willow
Sandvide, marvide


Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark aug 2019
Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile aug 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark aug 2019
  Den virtuelle flora
Latinsk navn repens = krypende (repere = krype (lat.))
Familie Salicaceae- vierfamilien
Karakteristika Krypende eller liten busk. Årskvister er hvitlodne, ca 2 mm tykke.Oftest store øreblad. Bladskaft tykke og hvitlodne. Blad 2-3 cm lange, bredere enn hos var. repens, oversiden håret, undersiden silkelodden. Dekkskjell mørkebrune
Størrelse 5-40 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Sanddyner, sandstrand. Av og til myr og fukthei.
 
 
Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark aug 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark aug 2019