Home

Skjeggknoppurt

  Centaurea phrygia ssp pseudophrygia

Fjäderklint
Fjer-Knopurt
Nurmikaunokki
 
Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004 Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004  
 

Denne er meget sjelden i Norge, fredet.

Usikker på artsbestemmelsen. Tror kanskje dette kan være centaurea uniflora..

Latinsk navn  
Familie Asteraceae - Kurvblomstfamilien
Karakteristika  
Høyde  
Andre som ligner  
Utbredelse og vokested