Home

Skjørbuksurt

Cochlearia officinalis ssp. officinalis
Common scurvygrass
Foto Kristin Vigander Kalvehageneset mai 2005 Foto Bothild Solem Orkanger juni 2008 Foto Kristin Vigander Langesund juli 2004
  Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika
Størrelse 3-40 cm
Andre som ligner
Utbredelse Vanlig ved kysten hele Norge rundt. Strandenger, berg, tangvolder, fugleberg. Stengel oppreist, opprett, ofte forgrenet. Rosettblad på skaft, nyreformete. Stengelblad sittende, litt omsluttende med butte tenner. Blomster hvite, velluktende. Kronblad 4-5 mm. Skulpe 4-7 mm, nesten kulerund.
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Værøy juli 2007 Foto Kristin Vigander Langesund juli 2004