Home

Skogpersille

 

Aethusa cynapioides

 

  Dette er sannsynligvis ikke bilder av skogpersille, men av hundepersille (kfr Erik Ljungstrand).
Funnsted Hole, Ringerike
Dato juli 04
Latinsk navn Aethusa = skinnende, refererer til bladene. cyn = hunde-
Familie Skjermplantefamilien
Karakteristika

Stengel nederst ofte blålilla. Har lange, linjeformete bladfliker og kortere svøpblad enn hundepersille.

Størrelse 100-200 cm
Andre som ligner Vill gulrot, hjorterot, hundepersille
Utbredelse