Home

Skogrørkvein

  Calamagrostis purpurea
     
Latinsk navn agrostis er et gammelt ord for gress.
Familie Grasfamilien
Karakteristika I tette bestander av jevn høyde. Strå med 5-7 leddeler, ofte med bladbærende skudd fra de nedre bladslirene. Blad 4-6 mm brede, vanligvis snaue oppå. Slirehinne 8-10 mm, spiss, oppfliset. Topp 10-18 cm , stor, struttende, fiolett- eller gråbrunlig. Småaks 4-8 mm. Inneragn med snerp fra midten.
Størrelse 70-2000 cm
Andre som ligner bergrørkvein
Utbredelse