Home

Skogsivaks

Scirpus sylvaticus
Wood club-rush
Skogssäv
Skov-Kogleaks
Korpikaisla
Foto Kristin Vigander Rakke juni 2004 Foto Kristin Vigander Rakke juni 2004 Foto Kristin Vigander Rakke juni 2004
Den virtuelle flora
Latinsk navn scirpus er et navn som de gamle romerne satte på en sivlignende plante. sylvaticus = skog-
Familie Starrfamilien
Karakteristika Blad 8-14 mm brede, lysegrønne, flate, med ru kanter og midtnerve. Aks i knipper på 2-5 ru aksskaft. Aksskjell tilspisset.
Størrelse 30-100 cm
Andre som ligner Buesivaks
Utbredelse Ganske vanlig på fuktig, litt næringsrik jord. Bekke- og sjøstrender, grøfter, dammer, sumpgranskog, hjulspor.
Foto Kristin Vigander Skullerud juni 2004 Foto Kristin Vigander BU Linnesstranda juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Gol juli 2012