Home

Skogstorknebb

Geranium sylvaticum
Wood cranesbill
Foto Kristin Vigander Jar juni 2004 Foto Kristin Vigander Jar juni 2004 Foto Kristin Vigander Jar juni 2004
  Den virtuelle flora
Latinsk navn geranium er avledet av et gresk ord som betyr trane, sylvaticum = skog-
Familie
Karakteristika

Store, blodrøde blomster som sitter enkeltvis, langstilkete. Frukt nebblignende, 3-4 cm lang.

Høyde 15-60 cm
Andre som ligner Blodstorknebb
Engstorknebb
   
Foto Kristin Vigander Huglo (Stord) juni 2017    
    Foto Tove Hafnor Dahl TE Øygardshei 2007