Home
Søstermarihånd
Dactylorhiza sambucina
Søstermarihånd Kristin ViganderSøstermarihånd
Foto Kristin Vigander Bø i Telemark mai 2005Foto Kristin Vigander Bø i Telemark mai 2005Foto Kristin Vigander Bø i Telemark mai 2005
Den virtuelle flora
FunnstedBø i Telemark
Datomai 05
Latinsk navn
Familie

Orkidefamilien

Karakteristika

Knoller tykke og brede med korte fliker. Stengel grov og innhul. Blad butte, bredest mot spissen, uflekket og grønne på begge sider. 4-5 blader samlet nederst på stengelen. Støtteblad tynne og hinneformet. Blomster lysegule med røde prikker.

Størrelse20-30 cm
Andre som ligner
UtbredelseSlåtteeng og beitemark, fjellskråninger og fjellhyller, oftest tørt. Spredt i et område vest på Østlandet fra Arendal og Bykle nordøstover til Øvre Eiker og Kongsberg, Tinn og Tokke. Mest i Telemark.
Søstermarihånd Kristin Vigander
Foto Rolf Ergon TE: Finnvolldalen