Home
Sprøarve
  Myosoton aquaticum
Water chickweed
Foto Kristin Vigander Fornebu mai 2005 Foto Kristin Vigander Fornebu mai 2005 Foto Kristin Vigander Fornebu mai 2005
  Den virtuelle floraen.
Funnsted Fornebu
Dato juni 2005
Latinsk navn Tidligere stellaria aquaticum og malachium aquaticum, malachos = bløt, aqua = vann.
Familie Nellikfamilien
Karakteristika Flerårig. Lysegrønn. Snau nede, kjertelhåret oppe. Stengel myk og slakk. Nedre blad skaftet, øvre sittende. Kronblad 5-7 mm, lenger enn begerbladene, dypt kløvd. 5 grifler. Kapsel deler seg halvveis ned i 5 to-tannete fliker.
Størrelse 15-35 cm
Utbredelse og vokstested. Fuktige steder, grøfter og vannkanter. Planten er en rødlisteart.
Andre som ligner Skogstjerneblom
 
Foto Kristin Vigander Fornebu mai 2005