Home

Steinstorkenebb

  Geranium columbinum
Lang-stalked cranes-bill
Foto Kristin Vigander Øland nord juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland nord juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland nord juni 2009
Den virtuelle flora
Funnsted  
Dato  
Latinsk navn  
Familie Geraniaceae- Storkenebbfamilien
Karakteristika Ettårig. Stengel tynn og knebøyd med nedvendte hår, uten skaftet kjertelhår. Blad med noe kantet omriss, 5-7-delte nesten inn til midten med smale fliker, med liggende hår. Blomster ca 10 mm brede, langskaftet, når høyt over bladene. Begerblad sprikende, broddspisse. Kronblad lysfiolette, tverre eller litt utrandet i spissen, 7-10 mm lange og lengre enn begerbladene.
Størrelse 10-30 cm
Utbredelse Tørrbakke og berg med grunt jorddekke. ØF Hvaler, AK Oslo, VF Holmestrand, spredd i kyststrøk fra TE Porsgrunn og Bamble til SF Askvoll, Gloppen og Stryn. I TE inn i Kviteseid MR Midtsund, ST Hitra.
Andre som ligner Åkerstorkenebb