Home

Strandmelde

Atriplex littoralis
Grass-leaved Orache
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014  
Mer informasjon i Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Meldefamilien
Karakteristika Grågrønn. Stengel opprett, ofte sterkt forgrenet med opprette grener. Blad linjeformet eller smalt lansettformet. Hele, med få tenner eller noen ganger tett sagtannet. Blomsterstand mangler blad, eller har bare små blad.
Oftest bare enkjønnete blomster.
Størrelse 5-50 cm
Andre som ligner  
Utbredelse, voksested Tangvoll og grusstrand.
 
   
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014