Home

Tyrihjelm

Aconitum septentrionale
Wolf's-bane
Nordisk stormhatt
Nordisk Stormhat
Lehtoukonhattu
Foto Kristin Vigander Svartådalen juli 2001 Foto Kristin Vigander Svartådalen juli 2001 Foto Kristin Vigander Røros juli 2001
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Akoniton = grekernes navn på giftplante. Septentrionale = nordlig.
Familie Ranunculaceae - Soleiefamilien
Karakteristika Flerårig, opptil 2,5 m høy. Tykk, loddrett rotstokk. Svakt grenet stengel, store håndflikete blad.
Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007 Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Norman Hagen Lom aug 2004