Home

Vårskrinneblom

Arabidopsis thaliana
Thale cress
Foto: Kristin Vigander    
  Den virtuelle flora
Latinsk navn Arabidopsis = arabis-lignende. Thal (1542-1583) var en tysk botaniker.
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika

1-årig. Blågrønnlig. Stengel nederst hårete. Rosettblad helkantet - tannete, med stjernehår. Stengelblad ofte med hel kant. Kronblad 2-4 mm, hvite. Støvknapper 0.2-0.4 mm. Skulpe ofte 1-2 cm, snau, 2 ganger så lang som skaftet. Vokser ofte sammen med vårrublom og sandarve. Spirer om høsten, blomstrer tidlig neste vår.

Størrelse 5-40 cm
Andre som ligner
Utbredelse Vanlig på åpen, tørr, nokså mager sandjord. Finnes til Troms, men er vanligere sørpå.
 
  Foto Kristin Vigander Eløya Larkollen mai 2015