Home

Vegamaure

Galium normanii

Foto Kristin Vigander NO Vega juli 2008 Foto Kristin Vigander Vega juli 2008 Foto Kristin Vigander Vega juli 2008
Vegamaure er rødlistet
Informasjon
Funnsted
Dato
Latinsk navn
Familie Rubiaceae - maurefamilien
Karakteristika Flerårig, leddene er mindre enn dobbelt så lange som bladene. Det kan være opptil 7-9 blader i kransene. Bladene er oftest 5-7 ganger så lange som brede. krone gulhvit, 3-4 mm bred.
Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner 
Utbredelse Tørr, baserik hei og beitemark. Lokalt vanlig i NO Vega.
Foto Kristin Vigander Vega juli 2008 Foto Kristin Vigander Vega juli 2008 Foto Kristin Vigander Vega juli 2008