Home

Vierstarr

Carex x stenolepis
Mountain bladder-sedge
Ingen bilder    


   

Den virtuelle floraen
GRUPPE 5 SEKSJON VESICARIAE

Bildene viser ikke vierstarr. Kommentar fra Trond Skoglund:
Dette belegget, som også finnes i Tromsø, ble først bestemt til vierstarr og senere ombestemt fra vierstarr til blankstarr, for deretter å bli ombestemt til en hybrid mellom rundstarr og blankstarr (Carex rotundata x saxatilis). Den siste ombestemmelsen er foretatt av Reidar Elven.

Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Grisne matter med krypende jordstengler. Blad blanke, grønne, flate eller foldet, 3-4-5 mm brede, oftest lengre enn strået. Strå bøyd, nedderst glatt, med gråbrune til rødbrune slirer, øverst rue under akssamlingen. Akssamling av oftest 2 hannaks, det øvre ca 1.5-2.5 cm, det nederste svært lite. 1-3 avlangt eggformet eller sylindriske hunnaks, det nederste langskaftet. S
Størrelse 30-50 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested