Home

'Bergkjørvel'

  Chaerophyllu hirsutum var roseum
Hairy chervil
Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004 Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004 Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004
Latinsk navn  
Familie Apiales - Apiaceae Skjermplantefamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
 
   
Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004