Home

Hjulstorkenebb

  Geranium rotundifolium
round-leaved crane's-bill
Klibbnäva
Foto Kristin Vigander Italia Roma mars 2006 Foto Kristin Vigander Italia Roma mars 2006 Foto Kristin Vigander Italia Roma mars 2006
 
Latinsk navn Geranos = trane, og har med formen på frukten å gjøre (ligner på et nebb).
Familie Geraniaceae - Storkenebbfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
 
   
Foto Kristin Vigander Italia Roma mars 2006