Home

Saxifraga rotundifolia

  Saxifragia rotundifolia
Round-leaved saxifrage
Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004 Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004 Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004
Latinsk navn  
Familie Saxifragaceae - Sildrefamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
 
   
Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004