Home

Erodium chium

  Erodium chium
Three-lobed stork's bill
Foto Kristin Vigander Menorca april 2017 Foto Kristin Vigander Menorca april 2017 Foto Kristin Vigander Menorca april 2017
  Usikker på artsbestemmelsen, det kan kanskje være e. malacoides ?
Familie Gerniales - geraniaceae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
 
   
Foto Kristin Vigander Menorca april 2017