Home

Hestespreng

Cryptogramma crispa

Parsley fern

Rollfarn

   
Foto Kristin Vigander Riederalp juli 2010    
 
Latinsk navn crispa = kruset
Familie

Pteridaceae - hestesprengfamilien

Karakteristika

Tette rosetter med friskt, grønt småkruset, flere ganger delte vegetative blad, litt lengre og smalfinnete blad med sporangium. Sporangiene er samlet i sori under de innrullete kantene på finnene.

Størrelse 10-20 cm
Andre som ligner
Utbredelse Berg, rasmark og steinete snøleie. Vanlig i kystfjell og i lavlandet vest- og nordpå. mer sjelden i østlige fjell.