Kristins Flora

Gulnebbsvartglente

Milvus migrans aegyptius

Yellow-billed kite

Foto Kristin Vigander Addis Abbeba november 2013 Foto Kristin Vigander Addis Abbeba november 2013 Foto Kristin Vigander Addis Abbeba november 2013
Latinsk navn
Familie Accipitridae - haukefamilien
Karakteristika  
Størrelse
Utbredelse Hekker ikke i Norge
Andre som ligner Svartglente
 
Foto Kristin Vigander Addis Abbeba november 2013 Foto Kristin Vigander Fra Mahangu til Botswana, Namibia november 2016 Foto Kristin Vigander Drotsky Botswana november 2016
 
   
Foto Kristin Vigander Drotsky Botswana november 2016