Kristins flora
Kristins fugler

Lerkefalk

  Falco subbuteo
Eurasian hobbyFoto Kristin Vigander Øland juni 2009
Foto Terje Vejlgaard Sørensen  
Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner