Home

Tjeld

  Haematopus ostralegus ostralegus
Eurasian oystercatcher

Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006 Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006 Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006
  Kilde: Gyldendals store fugleguide.
Funnsted  
Dato juli 2005
Latinsk navn  
Familie Vadere
Karakteristika Stor, kompakt bygd, bredbrystet. Langt, rødt, kompakt nebb, svart hvit drakt. Bredt vingebånd lyser i flukt. Rett flukt med raske vingeslag, kan minne om en and. Rosa bein
Størrelse 39-44 cm lang, vingespenn 72-83 cm
Utbredelse

Hekker langs flate kyststrekninger og ved strendene av større innsjøer samt på nærliggende engmarker og åkrer. Ses ofte søke næring på åkrer i nærheten av åpent vann. Sommergjest i Norge (mest mars-september), overvintrer i Vest-Europa.

Andre som ligner  
Føde Muslinger, krepsdyr, meitemark, insekter
 
Foto Kristin Vigander mai 2005 Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006 Foto Kristin Vigander ØF Bile (Moss) mai 2010