Home

Saglommemose

  Fissidens adianthoides
Maidenhair moss
 
Foto Kristin Vigander Frierfjorden mai 2008 Foto Kristin Vigander Frierfjorden mai 2008  
  Dette er en fissidens, og sannsynligvis adianthoides.
  Fissidens er en stor slekt, og i Norden finns det 12 arter.
Familie Dicranales - Fissidentaceae
Karakteristika

 

Størrelse 2-4 cm høye skudd
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Ofte på jord i næringsrike kjerr, bekkekanter, fuktig underlag, gjerne kalkrikt miljø. Vanlig i kalkrike områder, men finnes ikke i fjellet.