Home

Eikegreinkjuke

Pachykytospora tuberculosa
Foto Tove Hafnor Dahl Foto Tove Hafnor Dahl Foto Tove Hafnor Dahl
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
Informasjon
Familie
Farge
Størrelse
Hatt
Underside
Sporer
Stilk
Kjøtt
Voksested